รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมสอบ สอวน.คอมพิวเตอร์ ปี 2564

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมสอบ สอวน.คอมพิวเตอร์ ปี 2564
นักเรียน ม.1-5 สามารถสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ http://202.44.40.48/samak/index.php ครับ โดยโรงเรียนจะมีกิจกรรมเตรียมความพร้อมและนำเข้าร่วมสอบ
สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียบร้อยแล้ว ขอให้เข้ากลุ่มไลน์เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารและนัดหมาย ตามลิงค์นี้ครับ
 
“Com-O64-เตรียมค่าย1” โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้