ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษพหุปัญญา (สำหรับนักเรียน)

ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.


 

ชื่อผู้ใช้ : [เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก]
รหัสผ่าน : 1234

เข้าระบบคลิกที่นี่<<