รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การออกแบบบริการสาธารณะ : แก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กบนโลกออนไลน์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน รร.สวนกุหลาบฯ รังสิต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมทุนการศึกษา การออกแบบบริการสาธารณะ หัวข้อ แก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กบนโลกออนไลน์ ค่ายผู้นำเยาวชน Young Safe Internet Leader Hybrid Camp ปีที่ ๕ ซึ่งจัดโดยบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับยูนิเซฟ (UNICEF) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และชุดปฏิบัติการปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต (TICAC)
โดยมีสมาชิกทีม ได้แก่
1) นาย นวินวรรษ นวลเนตร ม.611
2) นาย วิริทธิ์พล ยอดศรีเมือง ม.611
3) นางสาว สิรีธร ปิ่นทอง ม.607
4) นางสาว รุจีรัตน์ ศรีสวัสดิ์ ม.607
5) นางสาว ชนารัตน์ อื้อเฮง ม.607
ครูที่ปรึกษา ครูณัฐพล บัวอุไร