เรียนเชิญเข้าร่วมงาน วันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ประจำปี 2564