ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล โครงการการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์สุขภาพเนื่องในวันมหิดล

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล โครงการการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์สุขภาพเนื่องในวันมหิดล ประจำปีการศึกษา 2564 MAHIDOL QUIZ :2021 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รูปแบบออนไลน์) ทีม SKR 1 รางวัลชนะเลิศ นายวัชรพงศ์ ภูเจริญ ชั้น ม.515 นายปภพ บุญยกิจสมบัติ ชั้น ม.515 นายคุณานนท์ เริงทรง ชั้น ม.515 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read more
1 2 3 4 9